Årsaken til at man sier tid er penger

Mange har hørt uttrykket at tid er penger, og man kan datere det langt tilbake. Det er kjent at måten man prioriterer er utslagsgivende på resultater. Enten det er en skolesituasjon, arbeidssituasjon, kurs eller oppgaver som må gjøres – maksimerer man innsatsen vil man få maks resultat.

Bruker man avsatt tid til arbeidsoppgaver, vil man bli dyktigere og man vil dermed få bedre betalte jobber eller sin egen jobb unnagjort. Det koster å prioritere feil, og man kan få betalt for å prioritere riktig.

Man får ikke alltid betalt

Selv om man skulle legg inn en oppriktig innsats, er det ikke sikkert man får betalt det man ønsker for anstrengelsene. Det er ikke alltid de som har jobbet lengst og hardest med leksene som får best karakterer, og man får ikke nødvendigvis en bedre stilling i firmaet av å være den som jobber mest overtid. Tid er penger, og det gjelder også når resultatene ikke er så tydelige som man skulle ønske seg. Betalingen kommer noen ganger på et senere tidspunkt.

Når prioriteringer lønner seg

For en person som styrer sin egen karriere, er måten man prioriterer tid og ressurser avgjørende. Det er forskjell på et galt og riktig oppdrag, hvor lang tid man bruker og hvor høy timebetaling man kan få for det man gjør. Det meste er målt i time-betaling, og det gjør at man kan regne ut om man har fått en god avtale eller ikke. Da må man avgjøre om penger er det viktigste, eller om en jobb kan gi erfaring som så igjen vil gi mer inntekt. I tillegg må man være ansvarlig med lån og andre forpliktelser. Om man sliter kan man vurdere å samle flere lån på et sted. Man må likevel prioritere å betale avdragene.

Penger er ikke tid

For mange er penger et opphøyd mål, og det råder et ønske om å ha så mye penger som mulig. Da kan man kjøpe det man vil, bo hvor man vil, reise hvor man vil, og ha frihet. Penger er for mange frihet, og penger kan være et konkret resultat av prioritert og brukt tid. Penger er derimot ikke tid. Det er mulig å bruke tid på å skaffe seg penger, men det er ikke mulig å bruke penger for å skaffe seg tid.

Tid er det stoff som livet er laget av

En amerikansk president uttalte en gang at «tid er det stoff som livet er laget av». Når man prioriterer godt, gjør en god innsats på skole og jobb, og har tydelige mål for hva man ønsker i livet, kan tid bety penger. Penger er viktig til sitt bruk, men det aller viktigste er at man har brukt tiden i livet sitt godt – på det som virkelig betyr noe, og det som gjør at livet her er verdt å leve.