Lån uten sikkerhet på inntil 500 000

I dag finnes det 5-6 banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet på inntil 500 000 kroner. I tillegg kan de fleste sparebanker yte lån til forbruk, men da kreves det som regel at låntakeren har et kundeforhold i banken, i tillegg til at det må stilles med sikkerhet i form av pant i bolig. De bankene vi snakker om her har alle det til felles at det ikke stilles krav til hva pengene skal brukes til. Forskjellene mellom de er stort sett kun hva du vil få i rentebetingelser. Derfor anbefales det at man søker hos flere av de, slik at man får best mulig sammenligningsgrunnlag.

Lave nominelle renter fra OPP Finans

Hos OPP Finans er de laveste nominelle rentene 7,5%. Men, dette er ikke nødvendigvis de rentene du får på et lån fra denne banken. Alle banker som tilbyr forbrukslån uten sikkerhet, fastsetter rentene etter at de har vurdert hvilken betalingsevne du har. De som har god betalingsevne får bedre rentebetingelser enn de med svakere økonomi. Betalingsevnen fungerer i så måte som bankens sikkerhet.

Lånegrensen hos OPP Finans er fra 10 000 kroner og opp til en halv million. I tillegg til at du vil få et individuelt rentetilbud, vil de effektive rentene avgjøres av lånetiden. I de effektive rentene er alle gebyrer medregnet. Store lån har som regel de laveste effektive rentene. Kravene til søkeren er at du må være over 21 år, samt ha en årlig skattbar inntekt på minst 200 000 kroner.

Forbrukslån for alle over 18 år fra Bank Norwegian

Bank Norwegian tilbyr forbrukslån mellom 5 000 kroner og 500 000 kroner. Banken er en smule snillere på kravene enn OPP Finans, og har 18 år som aldersgrense. Du må ha fast inntekt for å få låne større summer, der inntekten din vil være avgjørende for hvor mye du kan få innvilget i lån. De nominelle rentene starter noe høyere hos denne banken, og er for tiden fra 8,99%. Dette vil altså ikke ha noen innvirkning for andre enn de med best betalingsevne, da rentene normalt blir noe høyere enn dette for gjennomsnittskunden.

MonoBank, nytt alternativ for store lån

Minstelånet fra MonoBank er på 25 000 kroner, mens laveste rente er 7,9%. Banken ble etablert så sent som i 2015, men har allerede rukket å gjøre seg bemerket. Mange bruker MonoBank når de skal refinansiere annen gjeld, spesielt dyre smålån og gjeld fra kredittkort. De averterer også med såkalt toppfinansiering uten sikkerhet. Dette er for de som trenger egenkapital til andre investeringer, men som ikke har nok oppsparte midler. Banken har ganske fleksible tilbakebetalingsordninger, som blant inkluderer avdragsfrihet i en periode. Dette er greit nok om man trenger ekstra penger en kort stund, men å ikke betale avdrag er ensbetydende med høyere totalkostnader i form av renter.

yA Bank med beste kundeservice?

Selv om det ikke har all verden å si for alle lånekunder, er det kanskje verd å merke seg at yA Bank vinner kåringer regelmessig i det såkalte norgesmesterskapet for banker (BankNM). Servicen til banken er svært bra, og alle produktene deres har en høy grad av fleksibilitet. Hos yA Bank kan man enkelt låne opp på et eksisterende forbrukslån, innenfor den maksimale grensen på 500 000 kroner. Opplåning har også ingen etableringsgebyr. Banken tilbyr også inntil 3 års avdragsfrihet for de større lånesummene. Dette gir lavere månedlige innbetalinger, men lånet blir dyrere totalt sett. Den laveste nominelle renten hos yA Bank er for tiden på 8,95%. For å få låne uten sikkerhet må du være 20 år og tjene minimum 250 000 kroner per år.

Trenger du mindre lån?

Om du ikke trenger så mye som en halv million i lån, har du flere alternativ banker som tilbyr relativt høye summer. Du kan blant annet søke hos Santander Consumer Bank og Re:member, som begge har lån på inntil 350 000 kroner. Santander er en av få banker som ikke har etableringsgebyr for de laveste lånesummene (under 75 000 kroner), noe som gjør banken spesielt konkurransedyktig på dette nivået.

Et fullgodt alternativ til regulære forbrukslån, er for mange personer en såkalt brukskreditt. Dette fungerer på samme vis som et forbrukslån i det at det ikke kreves sikkerhet, kan skaffes på dagen, og rentene fastsettes individuelt basert på din kredittverdighet. Men, en brukskreditt varer så lenge den brukes noenlunde regelmessig, samt du slipper å betale renter for kreditt du ikke benytter deg av. Slike kreditter får du hos blant annet Komplett Bank og Online24.

Søk om flere lån på en gang

Vi anbefaler at de som skal låne til forbruk, alltid innhenter så mange tilbud som mulig. Dette gjør det mulig å finne det lånet som er rimeligst, eller som passer best i forhold til fleksibilitet, forsikringer, og så videre. Alle banker bruker samme metode når de bestemmer hvilke renter de vil tilby deg, basert på kredittscoren din. Likevel kan renteforskjellen mellom bankene bli så pass betydelig at det får store konsekvenser for totalkostnadene på lånet. Det går omtrent like fort å både søke og å få utbetalt lån, uansett bank. Derfor vil du ha alt å tjene på å gå litt grundig til verks.

Du kan også vurdere å bruke en av de mange lånemeglerne som innhenter lånetilbud på vegne av deg. Enkelte av disse, som Lendo og Kreditt365, samarbeider med over ti banker. Lånemeglernes tjenester koster ikke lånekunden noe (meglerne får provisjon av bankene som yter lånet), og de bruker som regel kun noen timer på å innhente alle tilbudene.