Forbrukslån og kredittsjekk

Når du søker om lån og andre finansavtaler vil aktørene gjennomføre en kredittsjekk. Denne legges til grunn når de avgjør om de kan tilby den avtalen som søkes om eller ikke. Har du behov for et lån og planlegger å søke om forbrukslån må du være klar for en slik kredittsjekk. Lurer du på hva sjekken innebærer? Les videre for å finne svarene.

Hva er et forbrukslån?

Et forbrukslån er enkelt forklart et lån uten sikkerhet hvor bankene ikke ber om garanti for lånet. Du kan med andre ord låne penger til ulike formål uten egenkapital eller sikkerhet i bolig eller andre eiendeler. Forbrukslånet gir deg en form for økonomisk frihet, ved at du kan søke om en fleksibel låneramme og nedbetalingstid, og du kan bruke lånet etter eget ønske. Bankene legger nemlig få føring på hva forbrukslånet kan brukes til.

Med forbrukslån kan du låne mellom 5 000 og 600 000 kroner. Nedbetalingstiden er på maksimalt fem år, og du kan bruke lånet til shopping, reise, ferie, fritid, kjøp av nye møbler og hvitevarer, oppussing av bolig eller refinansiering. Det finnes med andre ord mange muligheter med forbrukslånet.

Når du søker om forbrukslån

For å ta opp et forbrukslån i Norge krever bankene at det foretas en kredittsjekk av deg. Dette er bankens sikkerhet, men du kan også se på det som en sikkerhet for deg. Når bankene gjør en kredittsjekk tar de en vurdering av din økonomiske situasjon, og ser på ulike faktorer som påvirker mulighetene til å få innvilget forbrukslånet du søker om.

I kredittsjekken innhenter bankene informasjon om lignet inntekt, om du har noe løsøre registrert på deg, og om du har noen betalingsanmerkninger. Er du usikker på hvordan du vil gjøre det i en kredittsjekk kan du også sjekke deg selv. Dette kan være et fornuftig valg om du tidligere har mottatt inkassokrav eller hatt lav inntekt.

Etter å ha gjennomført en kredittsjekk vil bankene gi deg en score. Denne scoren legges til grunn når bankene ser på hvilke vilkår og betingelser de kan tilby deg, om de i det hele tatt kan tilby deg forbrukslån.

Tips: Vår artikkel om lån på dagen

Hvordan settes en kredittscore?

Etter at det er tatt en kredittsjekk av din økonomi vil du få en kredittscore. Denne varier fra 1 til 100, hvor lavere score betyr dårligere kredittverdighet. Når bankene skal sette denne scoren ser de ikke bare på din økonomi. Alder regnes også med som en faktor i fastsettelsen av din score. Lav alder gir en dårligere score, mens personer mellom 35 og 50 får en høyere score. Høy alder gir igjen også en dårligere score.

Andre ting som vurderes i en kredittsjekk er din betalingshistorikk. Betaler du regningene dine i tide? Har du noen inkassokrav eller tidligere ubetalte regninger som har gått til innkreving og gitt betalingsanmerkning? Dette påvirker hvor god score du får, og vil igjen avgjøre om du kan få innvilget lån eller ikke.

Krav til lånetaker

I tillegg til en kredittsjekk legges det også andre faktorer til grunn når bankene vurderer om du kan få forbrukslån eller ikke. Etter kredittsjekken gjøres en kredittvurdering hvor din betalingsevne blir vurdert. Denne skiller seg fra sjekken, hvor bankene kun sjekker hva du har av skattbar inntekt og om du har noen betalingsanmerkninger.

Når bankene gjør en vurdering er det flere faktorer som påvirker:

Alder: Du må være minst 18 år for å kunne søke om lån. Forbrukslån har gjerne høyere aldersgrense på 20 til 25 år.
Inntekt: Du må ha en årlig inntekt som møter bankenes krav til minsteinntekt. Denne ligger på 120 000 til 250 000 kroner.
Betalingsevne: Inntekten din må også gi deg mulighet til å betjene lånet over tid, også ved en renteøkning på 5 %.
Bosted: For å ta opp lån i Norge må du være bosatt i Norge, og ha bodd her fast i minst tre år.

Det er ikke et krav om at du må ha en fast jobb, men du må ha en form for fast inntekt. Dette kan være trygd, pensjon, leieinntekter eller inntekt fra eget firma eller freelance arbeid.

Bankens egne krav

Bankene har såpass strenge krav til deg som lånetaker av en grunn. De ønsker ikke at du skal sette deg selv i en situasjon der du ikke vil kunne betale tilbake det du låner. Samtidig ønsker ikke bankene å utsette seg selv for en risiko med å inngå avtaler som ikke vil holdes. Dette vil begge parter tape på i lengden.

Det er likevel viktig å presisere at banken ønsker stort sett å hjelpe sine kunder. Her er det viktig å spille på lag med banken og komme frem til gode løsninger som du og banken kan leve med.

Tips: Se også Zen Banking forbrukslån

Oppsummering

Bankene gjennomfører en kredittsjekk før du innvilger søknad om forbrukslån som en sikkerhet for seg selv og låntaker. Ved å ta en grundig sjekk av økonomien før lånet innvilges kan bankene vurdere om låntaker har mulighet til å betale tilbake lånet. Og om det er knyttet noen risiko som tilsier at de kan tilby lån med høyere rente og lengre nedbetalingstid enn hva andre kan tilby.